Nieuws

Notitie Derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (derde tranche, NOW-3.1)

17 november 2020

Sinds 16 november 2020 kan de subsidie derde tranche van NOW-3 bij het UWV worden aangevraagd. Deze subsidie is de opvolger van NOW-1 en NOW-2. Om duidelijkheid te verschaffen over deze tijdelijke maatregel heeft Bureau Vaktechniek, net als voor de NOW-1 en NOW-2, een notitie NOW-3.1 geschreven.

De getroffen bedrijven kunnen tot en met 13 december 2020 de subsidie NOW-3.1 bij het UWV aanvragen. Het gaat dan om een subsidie voor de loonkosten over de periode oktober, november en december 2020, en om omzetdalingen over drie aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021.

Let op! Is NOW-2 aangevraagd, dan moet de driemaands periode van de NOW-3.1 aansluiten bij de gekozen viermaands periode van NOW-2.