Nieuws

Transitievergoeding indien een tijdelijk contract niet wordt verlengdOp 1 juli 2015 treedt weer een onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt, is hij een transitievergoeding verschuldigd wanneer het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken.

 

Basisbeurs wordt lening voor nieuwe BA- en MA-studenten

De Eerste Kamer heeft de Wet studievoorschot hoger onderwijs aanvaard. Per 1 september 2015 verandert de studiefinanciering in het hoger onderwijs. De basisbeurs verdwijnt voor het HBO en de universiteit. Deze wordt vervangen door een leenmogelijkheid. Het studievoorschot voor de bachelor- en masterfase gaat per 1 september 2015 in voor nieuwe groepen bachelor- en masterstudenten. De aanvullende beurs en de ov-jaarkaart (reisrecht / studentenreisproduct) blijven wel bestaan.

 

Fiscale spelregels rond ‘woning in aanbouw’

Op 2 oktober 2014 heeft de Hoge Raad in een tweetal arresten het begrip ‘woning in aanbouw’ nader geduid. Op 2 december 2012 heeft de staatssecretaris aanvullend beleid gepubliceerd. Op 20 januari 2015 kwam het Hof Arnhem-Leeuwarden met een verdere invulling.Het vaststellen of er sprake is van een ‘woning in aanbouw’ kan relevant zijn voor de aftrek van de financieringskosten.